دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، خرداد ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

nd2 National Industrial Mathematics Conference

پوستر دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،انجمن تجارت الکترونیک ایرانسازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربايجان شرقي،دانشگاه تبريز،انجمن علمي تجارت الكترونيك ايران،شركت ارتباطات صنعت قلم (شركت اعضاي هيات علمي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی