اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، خرداد ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

1st National Industrial Mathematics Conference

پوستر اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی

اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه تبريز در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی