دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران

دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط ،شركت آب منطقه اي زنجان در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران