چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری، آذر ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری

The fourth international conference and the fifth national conference on new findings in management, psychology and accounting

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری

چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری