سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، آذر ماه ۱۳۹۶

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

پوستر سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.