سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، شهریور ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

The third national conference of laboratory equipment and technologies

پوستر سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.