اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، اسفند ماه 98

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

The first national conference on instrumentation & measurement technology

پوستر اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


هدف از برگزاری کنفرانس:

این کنفرانس بزرگترین رویداد علمی – فناوری درعرصه ملی و در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی است که فرصت بی نظیری جهت هم اندیشی و تبادل تجربیات بین افراد آکادمیک و کارشناسان فنی تجهیزات را فراهم می کند. در این کنفرانس کارشناسان فنی در خصوص آخرین فناوری حوزه تجهیزات پژوهشی سخنرانی خواهند نمود و افراد آکادمیک نیز روش های جدید که در حوزه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی ابداع نموده اند را معرفی خواهند کرد.  به عبارت دیگر این کنفرانس گردهمایی دانشمندان و مهندسان است که در آن دانشمندان به معرفی روش های نوین سنجش های ازمایشگاهی و مهندسان به معرفی آخرین فناوری های حوزه تجهیزات پژوهشی می پردازند. در این کنفرانس آخرین دستاورد ها در خصوص روش های اندازه گیری، سیستم های اندازه گیری، تجهیزات و سنسورها در تمام حوزه های علم و فناوری ارائه خواهد شد. در واقع این کنفرانس به تمام جنبه های مرتبط با پژوهش – توسعه و کاربرد تجهیزات پژوهشی توجه دارد.

 

محورهای اصلی کنفرانس:

آخرین نوآوری ها درحوزه تجهیزات پیشرفته شامل:

– انواع مختلف تجهیزات اسپکتروسکوپی نظیر NMR; Raman; CD; FTIR; IR; DLS; DSC; ITC; Fluorescence

-اسپکتروسکوپی های جرمی نظیر GC-MS; LC-MS; ICP-MS; TIMS; SSMS; TOF-MS; AMS; CE-MS

– میکروسکوپ های الکترونی نظیر TEM; SEM; FESEM; HRTEM میکروسکوپ های IR⸲ میکروسکوپ های فلورسنت⸲ کانفوکال و نیروی اتمی

– تجهیزات بر پایه پرتوهای ایکس نظیر SAXS; XRF; XRD; XPS

–  تجهیزات کروماتوگرافی HPLC; FPLC; UHPLC; IC

– و دیگر تجهیزات با فناوری بالا.

تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه علوم پایه و مهندسی
تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه پزشکی و سلامت⸲ کشاورزی و دامپزشکی
تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه نفت وگاز
فناوری های نانو و میکرو در تجهیزات و سنجش آزمایشگاهی
روش های پردازش سیگنال و تصاویر در سنجش آزمایشگاهی
سیستم های جمع آوری داده های علمی
داده های بزرگ و مقیاس سنجی
روش ها و سیستم های سنجش غیر مخرب
تئوری و سیستم های اندازه گیری
روش های سنجش در زمان واقعی
سیستم های سنجش اپتیک و فیبر نوری
تجهیزات و سیستم های لیزری و پلاسما
روش های مدیریتی نوین در آزمایشگاه های علمی