اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی، اسفند ماه 98

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

The first national conference on instrumentation & measurement technology

پوستر اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی

اولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران در شهر شیراز برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


هدف از برگزاری کنفرانس:

این کنفرانس بزرگترین رویداد علمی – فناوری درعرصه ملی و در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی است که فرصت بی نظیری جهت هم اندیشی و تبادل تجربیات بین افراد آکادمیک و کارشناسان فنی تجهیزات را فراهم می کند. در این کنفرانس کارشناسان فنی در خصوص آخرین فناوری حوزه تجهیزات پژوهشی سخنرانی خواهند نمود و افراد آکادمیک نیز روش های جدید که در حوزه کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی ابداع نموده اند را معرفی خواهند کرد.  به عبارت دیگر این کنفرانس گردهمایی دانشمندان و مهندسان است که در آن دانشمندان به معرفی روش های نوین سنجش های ازمایشگاهی و مهندسان به معرفی آخرین فناوری های حوزه تجهیزات پژوهشی می پردازند. در این کنفرانس آخرین دستاورد ها در خصوص روش های اندازه گیری، سیستم های اندازه گیری، تجهیزات و سنسورها در تمام حوزه های علم و فناوری ارائه خواهد شد. در واقع این کنفرانس به تمام جنبه های مرتبط با پژوهش – توسعه و کاربرد تجهیزات پژوهشی توجه دارد.

 

محورهای اصلی کنفرانس:

آخرین نوآوری ها درحوزه تجهیزات پیشرفته شامل:

– انواع مختلف تجهیزات اسپکتروسکوپی نظیر NMR; Raman; CD; FTIR; IR; DLS; DSC; ITC; Fluorescence

-اسپکتروسکوپی های جرمی نظیر GC-MS; LC-MS; ICP-MS; TIMS; SSMS; TOF-MS; AMS; CE-MS

– میکروسکوپ های الکترونی نظیر TEM; SEM; FESEM; HRTEM میکروسکوپ های IR⸲ میکروسکوپ های فلورسنت⸲ کانفوکال و نیروی اتمی

– تجهیزات بر پایه پرتوهای ایکس نظیر SAXS; XRF; XRD; XPS

–  تجهیزات کروماتوگرافی HPLC; FPLC; UHPLC; IC

– و دیگر تجهیزات با فناوری بالا.

تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه علوم پایه و مهندسی
تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه پزشکی و سلامت⸲ کشاورزی و دامپزشکی
تجهیزات و سنجش های آزمایشگاهی در حوزه نفت وگاز
فناوری های نانو و میکرو در تجهیزات و سنجش آزمایشگاهی
روش های پردازش سیگنال و تصاویر در سنجش آزمایشگاهی
سیستم های جمع آوری داده های علمی
داده های بزرگ و مقیاس سنجی
روش ها و سیستم های سنجش غیر مخرب
تئوری و سیستم های اندازه گیری
روش های سنجش در زمان واقعی
سیستم های سنجش اپتیک و فیبر نوری
تجهیزات و سیستم های لیزری و پلاسما
روش های مدیریتی نوین در آزمایشگاه های علمی