چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

4th International Marketing Management Conference

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۹ تا ۲ تیر ۱۳۸۹ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا و انجمن بازاریابی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی کنفرانس:

بازاریابی استراتژیک و استراتژی های بازاریابی
بازاریابی صنعتی
بازاریابی خدمات
بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات
تحقیقات بازاریابی
پدیده های نوین در بازاریابی
بازاریابی الکترونیکی، نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، کاربرد ابزارهای مدیریتی در بازاریابی، بازاریابی معکوس، بازاریابی موسسات غیرانتفاعی، بازاریابی نفر به نفر
مدیریت فروش و تکنیکهای مذاکره
رفتار مصرف کننده
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
مدیریت نام ونشان تجاری
اصول اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی در بازاریابی
آسیب شناسی بازاریابی در ایرانمقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی