چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تیر ماه ۱۳۸۹

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

4th International Marketing Management Conference

چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی در تاریخ ۱ تیر ۱۳۸۹ توسط ،انجمن بازاریابی ایرانگروه پژوهشي صنعتي آرياناانجمن بازاريابي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی