سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

3rd International Marketing Management Conference

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۷ تا ۳ بهمن ۱۳۸۷ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا و دانشگاه علامه طباطبایی در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای تخصصی کنفرانس:
    * بازاریابی استراتژیک و استراتژی های بازاریابی
    * بازاریابی صنعتی
    * بازاریابی خدمات
    * بازاریابی بین المللی و مدیریت صادرات
    * تحقیقات بازاریابی
    * پدیده های نوین در بازاریابی
    * بازاریابی الکترونیکی، نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، کاربرد ابزارهای مدیریتی در بازاریابی، بازاریابی معکوس، بازاریابی موسسات غیرانتفاعی، بازاریابی نفر به نفر
    * مدیریت فروش و تکنیکهای مذاکره
    * رفتار مصرف کننده
    * مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
    * مدیریت نام ونشان تجاری
    * اصول اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی در بازاریابی
    * آسیب شناسی بازاریابی در ایران


مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی