اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد، دی ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

First Conference on Management, Industrial Engineering, Accounting and Economics

پوستر اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس مدیریت،مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۱۶ دی ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.