اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

1st International and 6th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting

اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۱ توسط انجمن علمی ریخته گری ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران