پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting

پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۰ تا ۴ آبان ۱۳۹۰ توسط انجمن علمی ریخته گری ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران