دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men

دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۸۷ تا ۲۹ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در شهر کرج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران