دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری، اسفند ماه ۸

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

National Conference on New Approaches in Management Science, Economics and Accounting

پوستر دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.


دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری