دومین کنفرانس مکانیک،برق ،مهندسی هوافضا و علوم مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس مکانیک،برق ،مهندسی هوافضا و علوم مهندسی

Second Conference on Mechanics, Electrical, Aerospace Engineering and Engineering Sciences

پوستر دومین کنفرانس مکانیک،برق ،مهندسی هوافضا و علوم مهندسی

دومین کنفرانس مکانیک،برق ،مهندسی هوافضا و علوم مهندسی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مکانیک،برق ،مهندسی هوافضا و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مکانیک،برق ،مهندسی هوافضا و علوم مهندسی