دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی، فروردین ماه 96

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه مازندران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی مراجعه فرمایید.


محور های کنفرانس:
مدیریت تولید و عملیات ( پارادایم های نوین)
مدیریت کیفیت و بهره وری
مدل های کمی تصمیم گیری در تولید و عملیات
رویکردهای زنجیره تامین و تعاملات صنایع با این رویکردها
مدیریت سیستم و و فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت و خدمات

 مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی