کنگره بین المللی اقتصاد اشتغال تولید در آیینه قرآن و عترت علیهم السلام، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

کنگره بین المللی اقتصاد اشتغال تولید در آیینه قرآن و عترت علیهم السلام

International Congress of Production Employment Economics in the Mirror of the Quran and Atrat (PBUH)

پوستر کنگره بین المللی اقتصاد اشتغال تولید در آیینه قرآن و عترت علیهم السلام

کنگره بین المللی اقتصاد اشتغال تولید در آیینه قرآن و عترت علیهم السلام در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه امام رضا، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی اقتصاد اشتغال تولید در آیینه قرآن و عترت علیهم السلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی اقتصاد اشتغال تولید در آیینه قرآن و عترت علیهم السلام