اولین کنفرانس ملی امام رضا علیه السلام و علوم روز، اسفند ماه ۱۳۹۹

اولین کنفرانس ملی امام رضا علیه السلام و علوم روز

The first national conference of Imam Reza PBUH and modern sciences

پوستر اولین کنفرانس ملی امام رضا علیه السلام و علوم روز

اولین کنفرانس ملی امام رضا علیه السلام و علوم روز در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه امام رضا، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی امام رضا علیه السلام و علوم روز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی امام رضا علیه السلام و علوم روز