دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی

The second international conference on new programs in jurisprudence, law and psychology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،انشگاه جامع علمي كاربردي پارس آباد 1- جهاد دانشگاهي پارس آباد - موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا -مركز بين المللي توسعه صلح ، فرهنگ و عقلانيت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی