اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی

1st International Conference on New Ideas in Jurisprudence, Law and Psychology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی

اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي پارس آباد 1- جهاد دانشگاهي پارس آباد - موسسه زيست رهپويان ايده پرداز آرتا -مركز بين المللي توسعه صلح ، فرهنگ و عقلانيت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در فقه، حقوق و روانشناسی