دومین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار

2nd National Conference on Innovative Ideas on Sustainable Energies

پوستر دومین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار

دومین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار