اولین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار

The First National Conference on Innovative Ideas in Sustainable Energy

پوستر اولین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار

اولین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرمانشاه در شهر کرمانشاه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی ایده های خلاقانه در انرژی های پایدار