پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز، آبان ماه ۱۳۹۰

پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

15th International Oil and Gas Congress

پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۰ توسط ،موسسه مطالعات بين المللي انرژي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز مراجعه فرمایید.