دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد

2nd Conference on Industrial Engineering, Management, Accounting and Economics

پوستر دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد

دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مهندسی صنایع،مدیریت، حسابداری و اقتصاد