چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶

4th Iran Aluminum International Conference IIAC2016

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶

چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶ در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،مركز تحقيقات آلومينيوم ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC۲۰۱۶