چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC2016، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC2016

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC2016

چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC2016 در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،مركز تحقيقات آلومينيوم ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC2016 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران IIAC2016