دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم

Iran International Aluminum Conference

دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،مركز تحقيقات آلومينيوم ايران در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی آلومینیوم