دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری، آبان ماه ۱۴۰۱

دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری

The second conference on competitiveness and the future of urban Transformation

پوستر دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری

دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱ توسط ،انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری