چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

4th Iranian Geography Student Congress

چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا