دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا، اردیبهشت ماه ۱۳۸۹

دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

2nd Iranian Geography Student Congress

دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا