چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران، بهمن ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران

The fourth annual conference of the Iranian Financial Association

پوستر چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران

چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن مالی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش سالانه انجمن مالی ایران