سومین همایش مالی ایران: محور اصلی آینده پژوهی صنعت مالی، بهمن ماه ۱۴۰۰

سومین همایش مالی ایران: محور اصلی آینده پژوهی صنعت مالی

The third financial conference of Iran

پوستر سومین همایش مالی ایران: محور اصلی آینده پژوهی صنعت مالی

سومین همایش مالی ایران: محور اصلی آینده پژوهی صنعت مالی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مالی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش مالی ایران: محور اصلی آینده پژوهی صنعت مالی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش مالی ایران: محور اصلی آینده پژوهی صنعت مالی