کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

پوستر کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

ریزگردها (دلایل، گستره و تبعات و روش های کنترل و مدیرت آنها)
زیستگاه‌ها و تنوع زیستی (گونه‌های در خطر انقراض، حفاظت و...)
مهندسی محیط زیست
مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست و منابع طبیعی
مهندسی طراحی محیط زیست
مباحث حقوقی و اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی
پدافند غیرعامل در حوزه محیط زیست
شهر و محیط زیست
رسانه، محیط زیست و منابع طبیعی
بحران آب و مدیریت جهادی
مدیریت جامع حوضه های آبخیز
مباحث جهانی محیط زیست و منابع طبیعی
آموزش محیط زیست و اشاعه فرهنگ و اخلاق محیط زیست
علوم و پژوهش‌های ممیزی زیست محیطی
آینده‌پژوهی در حوزه محیط ‌زیست و منابع طبیعی
نقش محیط زیست در سلامت
اثرات زیست محیطی تحریم
آثار تغییر سبک زندگی در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
تولید ملی در راستای اقتصاد سبز
نقش محیط زیست سالم در تامین منابع غذایی
فرهنگ الگوی مصرف تغذیه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی
اهمیت صرفه جویی و قناعت در جهاد اقتصادی و آثار آن در حفظ محیط زیست
اثر تغییرات اقلیمی بر اکوسیستم‌های طبیعی کشور
آمایش سرزمین (ارزیابی، برنامه‌ریزی و مدیریت)
آلودگی‌های محیط زیست، مدیریت پسماند و محیط زیست شهری
مخاطرات زیست محیطی و مدیریت بیمه
منابع طبیعی وتوسعه پایدار
سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
جنگل، مرتع و بیابان
پتانسیل‌ و چالش‌های بخش محیط زیست و منابع طبیعی کشور
ارتقاء ارتباط بین بخش‌های آموزش، پژوهش، اجرا و صنعت
کارآفرینی و راهکارهای ایجاد اشتغال برای دانش‌آموختگان محیط زیست و منابع طبیعی
دانش بومی و فناوری‌های نوین در محیط زیست و منابع طبیعی
محورهای آزاد در زمینه های محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی