دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی، فروردین ماه ۱۴۰۳

دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی

2nd world congress of New Findings In Health Health Sciences & Educational Sciences

پوستر دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی

دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت علوم بهداشتی و علوم تربیتی