اولین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت، علوم بهداشتی و علوم تربیتی، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت، علوم بهداشتی و علوم تربیتی

The first world congress of new findings in health, health sciences and educational sciences

پوستر اولین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت، علوم بهداشتی و علوم تربیتی

اولین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت، علوم بهداشتی و علوم تربیتی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۲ توسط ،شركت همايش آروين البرز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت، علوم بهداشتی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره جهانی یافته های نوین در سلامت، علوم بهداشتی و علوم تربیتی