سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

3nd International e-commerce and World Trade Conference

سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۸۸ توسط برگزار گردید.