دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر

The 2nd National Conference on Innovations in Electrical and Computer Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)،دانشگاه پيام نور سمنان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر