اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017)، آبان ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017)

1st Conference on Innovation in Electrical and Computer Engineering (IECT-2017)

پوستر اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017)

اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017) در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي استان سمنان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نوآوری در فناوری مهندسی برق و کامپیوتر (IECT-2017)