دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، اسفند ماه 97

دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی

Second National Conference on R & D in Management and Resistance Economics

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی

دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط پژوهشگاه فرهنگ و هنر (پژوهشکده مدیریت و توسعه ) و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:
1. مدیریت عمومی
2. مدیریت صنعتی
3. مدیریت دولتی
4. مدیریت بازرگانی
5. بازاریابی و فروش
6. مدیریت منابع انسانی
7. مدیریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه
8. رهبری و رفتار سازمانی
9. کیفیت، بهره‌وری و تعالی سازمانی
10. تولید، فرآیند و عملیات
11. مدیریت استراتژیک و رقابت
12. مدیریت تکنولوژی
13. کارآفرینی و اقتصاد کسب و کار
14. صادرات با رویکرد اقتصاد مقاومتی
15. مدیریت و اقتصاد در بیمه و بانک
16. رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی
17. مدیریت جهانگردی و گردشگری
18. مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
19. اقتصاد مقاومتی
20. حسابداری
21. مدیریت مالی
22. اقتصاد عمومی
23. اقتصاد خرد
24. اقصاد کلانمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی