دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی

Second National Conference on R & D in Management and Resistance Economics

پوستر دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی

دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر (پژوهشكده مديريت و توسعه ) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی