نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی

First National Conference on R & D in Management and Resistance Economics

پوستر نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی

نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر (پژوهشكده مديريت و توسعه ) در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی