دوازدهمین همایش بین المللی انرژی، خرداد ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی

12th International Energy Conference

پوستر دوازدهمین همایش بین المللی انرژی

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن انرژی ایرانكميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه همايش بين المللي انرژي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش بین المللی انرژی