دهمین همایش بین المللی انرژی، شهریور ماه ۱۳۹۳

دهمین همایش بین المللی انرژی

10th International Energy Conference

پوستر دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،وزارت نيرو در شهر تهران برگزار گردید.