دومین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی، تیر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی

2nd International Conference on Mechanics, Electrical, Aerospace Engineering and Engineering Sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی در تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مکانیک، برق، مهندسی هوافضا و علوم مهندسی