اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱

Iran's first crisis management event in 1401

پوستر اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱

اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،سازمان مدیریت بحران کشور در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.