چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران، تیر ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

4th Comprehensive Conference on Urban Management

پوستر چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۸ توسط ،معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران مراجعه فرمایید.