دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، مرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ توسط ،شركت خدمات برتر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات