کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهمن ماه ۱۳۹۳

کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

پوستر کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ توسط ،شركت خدمات برتر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات