ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران، آذر ماه ۱۳۹۸

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

6 th Iranian Rare Elementary Congress

پوستر ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران

ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی زنجان،انجمن علمی عناصر کمیاب ایران در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران