سومین کنگره عناصر کمیاب ایران، اسفند ماه ۱۳۹۱

سومین کنگره عناصر کمیاب ایران

3rd Congress on Iranian Rare Elementary

سومین کنگره عناصر کمیاب ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی کاشان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره عناصر کمیاب ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره عناصر کمیاب ایران