دومین کنگره بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دومین کنگره بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی

پوستر دومین کنگره بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی

دومین کنگره بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

روش شناسی علوم اجتماعی
روش­های پژوهش جامعه شناسی

انسان شناسی (مردم شناسی)
انسان شناسی ایران
انسان شناسی اسلامی

برنامه ریزی و رفاه اجتماعی :
تامین اجتماعی
رفاه اجتماعی
تعاون
رابطه سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی
رفاه اجتماعی در جهان امروز
تاثیر تعاون بر رفاه اجتماعی

جمعیت شناسی
جمعیت شناسی ایران
جمعیت شناسی فضایی
جایگاه جمعیت شناسی در برنامه ریزی­ های آمایش سرزمین

آسیب شناسی اجتماعی
انحرافات اجتماعی و گروه های کجرو
آسیب های اجتماعی
هنجارهای اجتماعی
جامعه شناسی اعتیاد

جنسیت و خانواده
جامعه شناسی خانواده
جامعه شناسی جنسیت

جامعه شناسی
جامعه شناسی روستایی
جامعه شناسی پزشکی
جامعه شناسی سلامت
جامعه شناسی انقلاب
جامعه شناسی شهری
جامعه شناسی نظری- مفهومی
جامعه شناسی آموزش و پرورش
جامعه شناسی انحرافات
جامعه شناسی سازمان­ها
جامعه شناسی محیط زیست
جامعه شناسی کشاورزی
جامعه شناسی سازمان های مدرن
جامعه شناسی سیاسی
جامعه شناسی ادبیات
جامعه شناسی تاریخی
جامعه شناسی قشرها و نابرابری
جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی
روان شناسی اجتماعی
جامعه شناسی صنعتی
جامعه شناسی دین
تغییرات اجتماعی
جامعه شناسی خانواده
جامعه شناسی جنگ
جامعه شناسی جهان سوم
جامعه شناسی جوانان
جامعه کار و شغل
جامعه شناسی ورزش
جامعه شناسی ارتباطات

مطالعات زنان
مطالعات فرهنگی
جامعه شناسی توریسم
محور آزاد مرتبط با محورهای کنگره